In de pers

Sigrid Bentzon en Roderik Putter zijn flink actief. Naast het uitbreiden van hun eigen klantenkring, zetten zij zich enorm in om ook collega's aan te trekken in Zorg-& welzijnscentrum Zjaak, 'Huis van de wijk'.