Multi Dimensionale Kinesiologie

Wat is Multi Dimensionale Kinesiologie?

Kinesiologie betekent letterlijk ‘’de leer van de beweging’’. We kunnen met deze nieuwe techniek de oorzaak van de klacht achterhalen en hier op balanceren. We herstellen het herstelvermogen in de mens zelf, zodat het lichaam weer in balans raakt. Je komt weer in je eigen kracht te staan, in plaats van buiten jezelf. Als je verandering kan brengen in de oorzaak is het gevolg (de klacht) niet meer nodig. Dit was slechts een signaal van het lichaam om iets duidelijke te maken. We zorgen ervoor dat u de sleutel weer terugkrijgt van de kwaliteit tot zelfherstel die u door een gebeurtenis of trauma bent kwijt geraakt en we zetten ook uw alarmbel uit, zodat u weer niet in het oude patroon terugvalt. Het mooie van deze therapie is dat, we u weer terug zetten in uw eigen kracht en we u niet afhankelijk maken van de therapie. U doet het namelijk allemaal zelf. De therapie bestaat maar uit een paar sessies; hoe lang ligt aan de aard van de klacht. Het maakt voor de behandeling niet uit of een gebeurtenis of een trauma lang of kort geleden heeft plaatsgevonden.

De grondleggers van Multi Dimensionale Kinesiologie zijn Maatje Zuiddam en Karen Verschoore. Twee unieke mensen die deze bijzondere nieuwe behandelmethode met hart en ziel hebben geschreven en hebben doorleeft. Ik heb deze nieuwe behandelmethode met dezelfde passie van hen mogen leren en na twee hele mooie en bijzondere jaren en hard aan mij zelf gewerkt te hebben, ben ik zelf een praktijk voor Multi Dimensionale Kinesiologie gestart. Wat is er nou niet mooier om mens en dier weer terug in hun eigen kracht te zetten en zo hun onafhankelijke leven weer terug te geven!

ONTDEK UW EIGEN KRACHT VAN UW INNERLIJKE SCHOONHEID

Voor wie is het?

Voor mensen die willen weten wat de dieper liggende oorzaak is achter hun klacht en aan deze onbalans in zichzelf willen werken. Loopt u ook op een allergische (overgevoelige) manier tegen het leven aan met alle gevolgen die daaruit voortkomen? Deze behandeltechniek is zowel voor lichamelijke als geestelijke klachten inzetbaar. En is zowel bij volwassenen als bij kinderen toe te passen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is. Tevens kan deze techniek worden ingezet bij de behandeling van dieren.

Een aantal voorbeelden waarbij Multi Dimensionale Kinesiologie ingezet kan worden: Huidproblemen, Allergieën, Hooikoorts, Angsten/Paniekaanvallen, Stress, Leer- en Leefproblemen, Onverklaarbare gezondheidsproblemen, Gedragsproblemen, Alfabet kinderen, Onzekerheid, Burn-out, Niet lekker in je vel zitten, Gevoelens van onvrede, Fobie, Schuldgevoel, Concentratiestoornis, Traumatische ervaring, Slapeloosheid, Hyperactiviteit, Slechte weerstand, Depressieve klachten, Ademhalingsproblemen, Relatie- en contactproblemen. enz.

Hoe verloopt een consult?

Tijdens een balans vertelt het lichaam zelf wat de oorzaak achter de klacht is, dit doen we d.m.v. spiertesten die gedaan worden op de arm. Deze spiertesten vertellen mij welke behandeling(en) ik moet doen, om de onbalans(blokkade) te balanceren. Hoe dit in zijn werk gaat, is te lang om hier op in te gaan. Dit wordt u in de praktijk wel duidelijk.

In ieder geval kunt u ontspannen zitten terwijl trillingen van natuur-geneeskundige materialen zoals testbuisjes, pyramides en kristallen mij verder op weg helpen te kijken wat er speelt achter uw klacht en hoe u hierbij weer in balans te zetten. We kunnen tijdens een balansoefening nooit meer doen dan dat het lichaam tijdens de sessie aan kan. Als de behandeling klaar is, geeft het lichaam zelf aan of er nog een vervolgbehandeling nodig is en hoeveel tussentijd het lichaam nodig heeft tot een eventueel volgende behandeling.

Welke effecten heeft een balans?

Tijdens een behandeling kunt u soms energie voelen stromen in het lichaam, u kunt het warm of koud krijgen, ook kunt u gaan geeuwen, zuchten of boeren. U kunt zich ook meer vermoeid voelen, dit kan enkel uren tot soms een paar dagen duren. Soms merkt u na enkele uren een vermindering of herstel van uw klachten. Soms merkt u niks. Het herstel kan zo natuurlijk verlopen dat het u niet opvalt of omdat u tijdens de behandeling nog niet bij uw gevoel kon komen. Als u dan na verloop van tijd terug kijkt, blijkt over het algemeen dat er toch ergens een verandering is opgetreden. Deze bovengenoemde effecten zijn een teken dat uw lichaam hard aan het werk is om u onbalans (blokkade) weer in balans te brengen en de afvalstoffen af te voeren, zodat u alle kwaliteiten die u lichaam bezit weer kan inzetten zonder dat er een blokkade op zit. Het helingsproces is in werking en dit kost energie en tijd. Voor elk persoon staat er een andere tijd voor om van een onbalans in balans te komen. U kunt het zien als een ui die we afpellen, elke keer een schilletje eraf tot dat we bij de kern zijn (de oorzaak). Voor ieder persoon is het verschillend hoeveel schillen er per behandeling afmogen, uw lichaam moet in staat zijn het te verwerken.

LICHAAM, ZIEL EN GEEST WORDEN WEER EEN GEHEEL.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in deze behandelmethode, nodig ik u verblijvend uit om contact met mij op te nemen. Samen kijken we dan wat ik voor u of uw kind kan betekenen.

Tevens wil ik u erop attent maken dat ik geen arts ben en dat ik alle medische behandelingen dan ook graag aan hen over laat.